Zakres badań

Zakres badań obejmuje opracowanie receptur betonów osłonowych do różnych zastosowań w budownictwie związanym z energetyką jądrową. W projektowaniu betonów osłonowych uwzględnione będą rozmaite wymagania w zależności od przewidzianego rodzaju promieniowania jądrowego, wymaganych warunków bezpieczeństwa i trwałości.

Prace badawcze będą obejmowały szczegółową analizę dostępnych materiałów źródłowych, zwłaszcza stosowanych dotąd betonów osłonowych i optymalizację składu betonów oraz zaawansowane badania mikrostrukturalne i wytrzymałościowe. Dominujące znaczenie będzie miało określenie kryteriów i metod określania trwałości oraz przeprowadzenie takich badań w warunkach przyspieszonych.

Udział w Projekcie czterech partnerów zapewnia kompleksowe rozwiązanie i uzyskanie postawionego celu:

  • zespół z IPPT PAN wykona zaawansowane badania materiałowe, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w dziedzinie betonów specjalnych i nowoczesne wyposażenie; zapewnia także koordynację całości badań;
  • zespół z NCBJ przygotuje i przeprowadzi specjalistyczne badania związane z ekspozycją próbek betonu na promieniowanie gamma i neutronowe;
  • zespół z OSiMB wykona próby w skali półtechnicznej produkcji cementu specjalnego przeznaczonego do betonów osłonowych oraz badania długoterminowych właściwości materiałowych, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie;
  • zespół z firmy Hydrobudowa-1 zapewnia opracowanie receptur betonu metodą doświadczalną na podstawie rozpoznania źródeł specjalnych składników i odpowiedniej technologii oraz wykonanie prób technologicznych w wytwórni betonu towarowego wraz z wykonaniem elementów próbnych i elementów masywnych z pomiarem rozkładu temperatury w twardniejącym betonie.

 

Wynikiem prac przewidzianych w Projekcie będą receptury i technologia rozmaitych betonów osłonowych, przeznaczonych do różnych zastosowań, których właściwości będą wyznaczone doświadczalnie. Receptura i technologia wytwarzania będą opracowane pod następującymi względami:

  • doboru składników, ich dostępności, warunków dostawy i jakości;
  • składu, warunków technicznych i technologicznych wykonania mieszanki i dojrzewania betonu;
  • właściwości mechanicznych i mikrostruktury betonów;
  • właściwości osłonowych betonów dla różnych rodzajów promieniowania jonizującego;
  • trwałości osłon betonowych ze względu na oddziaływania środowisk agresywnych i promieniowanie jonizujące, zwłaszcza nieprzepuszczalności cieczy i gazów.