Kontakt

Biuro projektu ATOMSHIELD:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa

tel.: 22 826-25-22
e-mail: atomshield@ippt.pan.pl