O projekcie

Celem Projektu jest opracowanie metod projektowania i określenie kryteriów oceny funkcjonalnej i trwałości betonu w osłonach przed szkodliwym promieniowaniem jonizującym w obiektach energetyki jądrowej. Opracowane metody zostaną wykorzystane do przygotowania receptur i technologii innowacyjnych betonów osłonowych o podwyższonej funkcjonalności oraz sprawdzone w skali przemysłowej wytwórni betonu przy zastosowaniu cementów specjalnych. Badania mikrostruktury betonów oraz badania długoterminowych właściwości materiałowych, w tym osłonności, będą uzupełnione symulacjami numerycznymi. Rezultaty Projektu będą służyły projektantom i producentom materiałów osłonowych oraz nadzorowi monitorującemu budowę i stan obiektów energetyki jądrowej podczas eksploatacji.