Publikacje

Publikacje w projekcie ATOMSHIELD:

Cement_wapno_beton_2013_2

1. A.M. Brandt, Beton jako materiał osłon przed promieniowaniem jądrowym – przegląd, Cement, Wapno, Beton, Vol. 18, No.2, 2013, 115-132

2.  Cement_wapno_beton_2013_4A.M. Brandt, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, O wpływie promieniowania jądrowego na mikrostrukturę i właściwości osłon betonowych – przegląd, Cement Wapno Beton, Vol. 18, Issue 4, 2013, 1-22

3.Cement_wapno_beton_2014_4_2 D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, A.M. Brandt, K. Gibas, P. Denis, Zagrożenie betonów barytowych występowaniem reakcji krzemionki z wodorotlenkami sodu i potasu, Cement Wapno Beton, Vol. 19, Issue 4, 2014, 234-242

4TINCE 2014_logo. D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, K. Gibas, A. M. Brandt, P. Denis, Influence of barite composition on potential alkali aggregate reaction in radiation-shielding concrete, 2nd Conference on Technological Innovations in Nuclear Civil Engineering, TINCE 2014, Paris 1st to 4th September, 2014

5dni betonu 2014. A.M. Brandt, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, G. Nowowiejski, P. Denis, Wyniki badania betonu osłonowego z kruszywem magnetytowym, VIII Konferencja, Dni Betonu -Tradycja i Nowoczesność, Wisła, 13 – 15 października 2014, 839-850

6.  Aawarie budowlane 2015.M. Brandt, Trwałość betonu w konstrukcjach związanych z energetyką atomową, XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane 2015”, Międzyzdroje, 27-42

7. AHPFRCC-7.M. Brandt, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, On the application of dispersed fibres as reinforcement for concrete shields against radiation, 7th RILEM workshop on High Performance Fiber Reinforced Cement Composites (HPFRCC7), Stuttgart, Germany, June 1-3, 2015, 153-160

8. DProcedia_Engineering. Jóźwiak-Niedźwiedzka, K. Gibas, A. M. Brandt, M.A. Glinicki, M. Dąbrowski, P. Denis, Mineral composition of heavy aggregates for nuclear shielding concrete in relation to alkali-silica reaction, Procedia Engineering, 108, 2015, 162 – 169

9. KProcedia_Engineering. Gibas, M.A. Glinicki, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, M. Dąbrowski, G. Nowowiejski, M.A. Gryziński, Properties of the thirty years old concrete in unfinished Żarnowiec Nuclear Power Plant, Procedia Engineering, 108, 2015, 124 – 130

oklejka_BMC_11-110. D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, M. A. Glinicki, K. Gibas, R. Jaskulski, P. Denis, A. Garbacik, Expansion due to alkali-silica reaction of heavy aggregates used for nuclear shielding concrete, Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-11, Warsaw, September 27-29, 2015, 353-360

11oklejka_BMC_11-1. M.A. Glinicki, R. Jaskulski, W. Pichór, M. Dąbrowski, M. Sobczak, Investigation of thermal properties of shielding concretes, Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-11, Warsaw, September 27-29, 2015, 371-380

121okladka MatBud_9. M.A. Glinicki, Zagadnienia długotrwałej funkcjonalności betonu w osłonach przeciwko promieniowaniu jonizującemu w elektrowniach jądrowych, Materiały Budowlane 9/2015 (517), 29-32

RAD2015front13. Ł. Murawski, M.A. Gryziński, K. Tymińska, Research stand for concrete shielding tests, Proceedings 3rd International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, editor Goran Ristić, RAD Association, Nis, Serbia, 2015, 199-201

14. M.A. Glinicki, Długotrwała funkcjonalność betonu w konstrukcjach osłonowych eleOkladka_Dlugotrwala_funkcjonalnoscktrowni jądrowych, IPPT PAN, 2015

materials-logo15. M.A. Glinicki, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, K. Gibas, M. Dąbrowski, Influence of Blended Cements with Calcareous Fly Ash on Chloride Ion Migration and Carbonation Resistance of Concrete for Durable Structures, Materials, 2016, 9(1), 18;

materials-logo16.  D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, R. Jaskulski, M.A. Glinicki,  Application of Image Analysis to Identify Quartz Grains in Heavy Aggregates Susceptible to ASR in Radiation Shielding Concrete, Materials, 2016, 9(4), 224;

zdjecie na www Shenzhen 17. D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, M. A. Glinicki, K. Gibas, Potential for Alkali-Silica Reaction in Radiation Shielding Concrete Containing Special Aggregates, 5th International Conference on Durability of Concrete  Structures, Jun 30-Jul 1,2016; Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong, P.R. China, Paper Number #1134, pp. 230-235

646m 18.   T. Baran, M.A. Glinicki, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, The properties of special cements for shielding constructions in nuclear power plants/Właściwości cementów specjalnych przeznaczonych do betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych, CEMENT, WAPNO, BETON, ISSN: 1425-8129, Vol.21, No.4, pp.207-216, 2016

jceea-okladka-01-16-nr-01-inter19. D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, A. Brandt, K. Gibas, Ocena możliwości wystąpienia reakcji alkalicznej w betonach osłonowych z kruszywami specjalnymi, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN: 2300-5130, DOI: 10.7862/rb.2016.15, Vol.XXXIII, No.63 (1/I/2016), pp.133-140, 2016

jceea-okladka-01-16-nr-01-inter20.  M. Dąbrowski, K. Gibas, A.M. Brandt, M.A. Glinicki, Wpływ kruszyw specjalnych na porowatość i przepuszczalność betonów osłonowych, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN: 2300-5130, DOI: 10.7862/rb.2016.11, Vol.XXXIII, No.63 (1/I/2016), pp.97-106, 2016

jceea-okladka-01-16-nr-01-inter21. R. Jaskulski, M.A. Glinicki, M. Dąbrowski, Z. Ranachowski, M. Sobczak, Monitorowanie parametrów termicznych procesu twardnienia betonów osłonowych, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN: 2300-5130, DOI: 10.7862/rb.2016.14, Vol.XXXIII, No.63 (1/I/2016), pp.123-132, 2016

scmt4-logo22. M.A. Glinicki, R. Jaskulski, M. Dąbrowski, Z. Ranachowski, Determination of Thermal Properties of Hardening Concrete for Massive Nuclear Shielding Structures, 4th International Conference on Sustainable Construction Materials & Technologies –Las Vegas, USA, August 7-11, 2016

logo db - biale tlo23. M.A. Glinicki, A.M. Brandt, A. Garbacik, T. Baran, Cementy specjalne do wykonawstwa betonów w obiektach energetyki jądrowej, IX Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, SPC, Kraków 2016, pp.617-632

jceea-okladka-01-16-nr-01-inter24. B. Augustyniok, G. Nowowiejski, Próby technologiczne wykonania betonów osłonowych w wytwórni betonu towarowego, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN: 2300-5130, DOI: 10.7862/rb.2016.14, Vol.XXXIII, No.63 (1/I/2016), pp.77-86, 2016

jceea-okladka-01-16-nr-01-inter25. A. Burakowska, M. Maciak, Ł. Murawski, S. Domański, M.A. Gryziński, Badanie osłonności radiacyjnej betonów specjalnych, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN: 2300-5130, DOI: 10.7862/rb.2016.14, Vol.XXXIII, No.63 (1/I/2016), pp.87-96, 2016

CWBfront26. A.M. Brandt, O wpływie promieniowania jonizującego na beton, przegląd stanu wiedzy/On the influence of ionizing radiation on concrete – state of the art, Cement, Wapno, Beton, Vol.21, No.6, 2016, 423-438

PJMPEfront27. Sz. Domański, M.A. Gryziński, M.Maciak, Ł.Murawski, P.Tulik, K.Tymińska, Experimental investigation on radiation shielding of high performance concrete for nuclear and radiotherapy facilities, Maciej Maciak, Polish J. Med. Phys. Eng., Vol. 22, No.2, 2016, 41-47; doi: 10.1515/pjmpe-2016-0008

CBMcover28. W.Kubissa, M.A.Glinicki, Influence of internal relative humidity and mix design of radiation shielding concrete on air permeability index, Construction and Building Materials, Vol.147, 2017, 352–361; doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.04.177

29.IPM2017cover29. A.Długosz, I.Pokorska, M.A. Glinicki, R.Jaskulski, Identification of thermal properties of hardening concrete by means of evolutionary algorithms, Book of Abstracts – ECCOMAS International Conference IPM 2017 on Inverse Problems in Mechanics of Structure and Materials, 31st May-2nd June 2017, Rzeszów Krasiczyn, Poland

ikona 30_CI cover30. K.E. Kurtis, Y.Xi, M.A. Glinicki, J.Provis, E.R. Giannini, T.Fu, Can We Design Concrete to Survive Nuclear Environments? Concrete International, ISSN: 0162-4075, Vol.39, No.11, pp.29-35, 2017

ikona 31_cames31. Długosz , I. Pokorska, M.A. Glinicki, R. Jaskulski, Identification of thermal properties of hardening concrete by means of evolutionary algorithms, Computer Assisted Methods in Engineering and Science, ISSN: 2299-3649, Vol.24, pp.101-111, 2017

ikona 32_iib32. M.A.Glinicki, A.M.Brandt, M.Dąbrowski, K.Gibas, R.Jaskulski, D.Jóźwiak-Niedźwiedzka, T.Baran, A.Garbacik, M.Gryziński, K.Ładyżyński, G.Nowowiejski, Beton osłonowy w konstrukcjach narażonych na promieniowanie jonizujące, Inżynieria i Budownictwo, ISSN: 0021-0315, Vol.12, pp.637-643, 2017

33. Długosz , I. Pokorska, M.A. Glinicki, R. Jaskulski, Evolutionary computation in identification of thermophysical properties of hardening concrete, 22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017, Lublin, Poland

konferencja_szczyrk_201734. M.A. Glinicki, Projektowanie betonu osłonowego na trwałość w warunkach eksploatacji energetycznych reaktorów jądrowych, VIII Konferencja Naukowa Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych, 25-27.09.2017, Szczyrk, Poland

ikona 33_CBM cover35. M.A. Glinicki, A. Antolik, M. Gawlicki, Evaluation of compatibility of neutron-shielding boron aggregates with Portland cement in mortar, Construction and Building Materials, ISSN: 0950-0618, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.12.228, Vol.164, pp.731-738, 2018

36. A. Antolik, M.A. Glinicki, M. Gawlicki, Effect of boron-containing aggregates on setting and hardening of Portland cement mortars, MATEC Web of Conferences 163, 04003 (2018), https://doi.org/10.1051/matecconf/201816304003

37. W. Kubissa, M.A. Glinicki, M. Dąbrowski, Permeability testing of radiation shielding concrete manufactured at industrial scale, Materials and Structures (2018) 51:83, https://doi.org/10.1617/s11527-018-1213-0

38. Długosz , I. Pokorska, M.A. Glinicki, R. Jaskulski, Application of evolutionary algorithms in identification of thermal properties of hardening concerte, 41st Solid Mechanics Conference (SOLMECH 2018), August 27-31, 2018, Warsaw, Poland

39. D. Jóźwiak-Niedźwidzka, M. Dąbrowski, A.M. Brandt, A. Burakowska, T. Baran, Wyniki badania betonu z obudowy reaktora jądrowego EWA/The results of the concrete shield of the EWA nuclear reactor, Cement, Wapno, Beton, Vol.23/85, No.3, 2018, pp. 226-238

40. Ł. Murawski, M. Maciak, M. A. Gryziński, S. Domański, Investigation on radiation shielding properties of special concrete in neutron fields, Radiation Protection Dosimetry, 2018, pp. 1–4

41. M.A. Glinicki, A.M. Brandt, M. Dąbrowski, K. Gibas, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, T. Baran, A. Garbacik, M. Gryziński, K. Ładyżyński, G. Nowowiejski, Wytyczne techniczne i kryteria oceny betonów osłonowych w zależności od ich umiejscowienia w konstrukcji narażonej na promieniowanie jonizujące, IPPT PAN, 2018, ISBN 978-83-65550-07-1

42. G. Knor, R. Jaskulski, M.A. Glinicki, J. Holnicki-Szulc, Numerical identification of the thermal properties of early age concrete using inverse heat transfer problem, Heat and Mass Transfer (2019) 55: 1215, https://doi.org/10.1007/s00231-018-2504-2

43. R. Jaskulski, M.A. Glinicki, W. Kubissa, M. Dąbrowski, Application of a non-stationary method in determination of the thermal properties of radiation shielding concrete with heavy and hydrous aggregate, International Journal of Heat and Mass Transfer, 130, 2019, pp. 882–892

ikona 33_CBM cover44. T. Piotrowski, J. Glinicka, M.A. Glinicki, P. Prochoń, Influence of gadolinium oxide and ulexite on cement hydration and technical properties of mortars for neutron radiation shielding purposes, Construction and Building Materials, 195, 2019, pp. 583–589

ikona 33_CBM cover45. R. Jaskulski, M.A. Glinicki, Z. Ranachowski, W. Kubissa, Organic phosphorus compounds as heat release regulators in hardening shielding concrete, Construction and Building Materials, 209, 2019, pp. 167-175

46. R.Jaskulski, Właściwości cieplne betonowych osłon biologicznych w instalacjach jądrowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 9788378149033, Warszawa 2019, 173 s. (monografia habilitacyjna)